Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W dniu 29 sierpnia 2012 r. grupa pasjonatów wędkarstwa z Lublina powołała do życia Lubelskie Towarzystwo Wędkarskie Pro Natura. Uroczyste zebranie założycielskie odbyło się w siedzibie Towarzystwa przy ul Weteranów 24 B w Lublinie. Celem naszej działalności jest między innymi promowanie i rozwój wędkarstwa jak również ochrona przyrody i środowiska naturalnego.

Poprzez współpracę ze środowiskami wędkarskimi z innych regionów Polski pragniemy wspierać inicjatywy mające na celu tworzenie i unowocześnianie infrastruktur wędkarskich. W poszukiwaniu przygód wędkarskich i obcowania z niezniszczoną przyrodą często podróżujemy do krajów skandynawskich, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i coraz bardziej odległych zakątków na świecie, zapominając o naszych rodzimych, zaniedbanych wodach.

Wierzymy, że przy współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, organami organizacji ekologicznych sytuacja w naszym regionie i na terenie całej Polski mogłaby ulec poprawie. Naszym celem jest również edukacja ekologiczna młodzieży i zainteresowanie tej grupy sprawami środowiska naturalnego oraz ochroną przyrody. Kształtowanie etyki wędkarskiej w Polsce to według nas jeden z podstawowych czynników decydujących o sukcesie w nadchodzących latach.

Cele te będziemy realizować poprzez wykorzystanie środków masowego przekazu, w szczególności za pośrednictwem telewizji, prasy, radia i internetu. Działalnością naszą chcemy zainteresować więc nie tylko wędkarzy ale wszystkie osoby, które mogą wesprzeć naszą działalność statutową czynnie angażując się w nasze prace do której to działalności wszystkich chętnie zapraszamy.

Na zebraniu założycielskim w drodze jawnego głosowania spośród członków wybrano Zarząd Towarzystwa w następującym składzie:

Prezes Zarządu: Janusz Łomża

Wiceprezes Zarządu: Jarosław Wawerski

Wiceprezes Zarządu: Tomasz Jaroszyński

Skarbnik: Piotr Kawa